Udskriv
PDF

Kloakarbjde

Forstoppelse
Kloakken er konstrueret så den er selvrensende. Kun i tilfælde af problemer som forstoppelse skal den højtryksspules - ellers ikke. Bliver forstoppelse et tilbagevendende problem, kan det være tegn på, at der er noget galt. Det kan være et brud eller en større sætning, der skal repareres. En spuling vil i disse tilfælde kun have en udsættende effekt på problemet. Er der behov for reparation, kræver loven, at reparationen skal foretages af en autoriseret kloakmester.
Afløb
Man kan som husejer selv gøre en indsats for at vedligeholde sit afløbsanlæg. Det vil ud over en længere levetid også forhindre lugtgener, fugtskader og forstoppelse. Derfor bør man regelmæssigt tilse og rense sine gulvafløb, vandlåse, tagvandsbrønde og nedløbsbrønde. En god ide er også at rense tagrenderne hvert efterår, så man undgår, at nedløbsrørene stoppes til af blade. Fleste kommuner er begyndt at stille krav til grundejere, hvor ejendommene ikke er tilknyttet et offentligt rensningsanlæg om en mere effektiv rensning af spildevandet.
RotteproblemerEr der rotter på ejendommen, er det et tegn på, at der er sket brud på kloaknettet, og at en reparation er nødvendig. Kontakt Jens Jepsen, autoriseret kloakmester, på 98 21 30 17, så kommer vi og besigtiger skaderne. En typisk arbejdsgang vil være at foretage en røgprøve af afløbssystemet, eventuelt suppleret af kloak-tv, for at lokalisere bruddet. Har du en udvidet rørskade-forsikring, er det en god ide også at henvende dig til forsikringsselskabet. Det er vigtigt, at defekte installationer repareres, så snart skaden er opdaget. Kun afløbssystemer uden fejl og skader kan sikre mod rotter. Som husejer må man selv opstille smækfælder, men kun den kommunale rottebekæmper, må udlægge gift.TV-inspektionFejlfinding uden at grave så meget som et hul! For at finde et brud eller anden skade i kloakken, kan det være nødvendigt at foretage en TV-inspektion. Stopper kloakken, kan der muligvis være tale om rørbrud, sætningsskader eller forskudte samlinger. Fordelen ved TV-inspektionen er, at vi finder fejlen og kan få den rettet, før den når at udvikle sig til en mere omfattende og bekostelig skade med vandspild, oversvømmelser og forurening som følge. TV-inspektionen kan også give svar, hvis der er mistanke om rotteproblemer i kloakken.
Rotteproblemer
Er der rotter på ejendommen, er det et tegn på, at der er sket brud på kloaknettet, og at en reparation er nødvendig. Kontakt Jens Jepsen, autoriseret kloakmester, på 98 21 30 17, så kommer vi og besigtiger skaderne. En typisk arbejdsgang vil være at foretage en røgprøve af afløbssystemet, eventuelt suppleret af kloak-tv, for at lokalisere bruddet. Har du en udvidet rørskade-forsikring, er det en god ide også at henvende dig til forsikringsselskabet. Det er vigtigt, at defekte installationer repareres, så snart skaden er opdaget. Kun afløbssystemer uden fejl og skader kan sikre mod rotter. Som husejer må man selv opstille smækfælder, men kun den kommunale rottebekæmper, må udlægge gift.
TV-inspektion
Fejlfinding uden at grave så meget som et hul! For at finde et brud eller anden skade i kloakken, kan det være nødvendigt at foretage en TV-inspektion. Stopper kloakken, kan der muligvis være tale om rørbrud, sætningsskader eller forskudte samlinger. Fordelen ved TV-inspektionen er, at vi finder fejlen og kan få den rettet, før den når at udvikle sig til en mere omfattende og bekostelig skade med vandspild, oversvømmelser og forurening som følge. TV-inspektionen kan også give svar, hvis der er mistanke om rotteproblemer i kloakken.


Forstoppelse

Kloakken er konstrueret så den er selvrensende. Kun i tilfælde af problemer som forstoppelse skal den højtryksspules - ellers ikke. Bliver forstoppelse et tilbagevendende problem, kan det være tegn på, at der er noget galt. Det kan være et brud eller en større sætning, der skal repareres. En spuling vil i disse tilfælde kun have en udsættende effekt på problemet. Er der behov for reparation, kræver loven, at reparationen skal foretages af en autoriseret kloakmester. 

Afløb

Man kan som husejer selv gøre en indsats for at vedligeholde sit afløbsanlæg. Det vil ud over en længere levetid også forhindre lugtgener, fugtskader og forstoppelse. Derfor bør man regelmæssigt tilse og rense sine gulvafløb, vandlåse, tagvandsbrønde og nedløbsbrønde. En god ide er også at rense tagrenderne hvert efterår, så man undgår, at nedløbsrørene stoppes til af blade. Fleste kommuner er begyndt at stille krav til grundejere, hvor ejendommene ikke er tilknyttet et offentligt rensningsanlæg om en mere effektiv rensning af spildevandet. 

Rotteproblemer

Er der rotter på ejendommen, er det et tegn på, at der er sket brud på kloaknettet, og at en reparation er nødvendig. Kontakt Jens Jepsen, autoriseret kloakmester, på 98 21 30 17, så kommer vi og besigtiger skaderne. En typisk arbejdsgang vil være at foretage en røgprøve af afløbssystemet, eventuelt suppleret af kloak-tv, for at lokalisere bruddet. Har du en udvidet rørskade-forsikring, er det en god ide også at henvende dig til forsikringsselskabet. Det er vigtigt, at defekte installationer repareres, så snart skaden er opdaget. Kun afløbssystemer uden fejl og skader kan sikre mod rotter. Som husejer må man selv opstille smækfælder, men kun den kommunale rottebekæmper, må udlægge gift.

TV-inspektion

Fejlfinding uden at grave så meget som et hul! For at finde et brud eller anden skade i kloakken, kan det være nødvendigt at foretage en TV-inspektion. Stopper kloakken, kan der muligvis være tale om rørbrud, sætningsskader eller forskudte samlinger. Fordelen ved TV-inspektionen er, at vi finder fejlen og kan få den rettet, før den når at udvikle sig til en mere omfattende og bekostelig skade med vandspild, oversvømmelser og forurening som følge. TV-inspektionen kan også give svar, hvis der er mistanke om rotteproblemer i kloakken.

 

 

rat-control kirkrdalsvej 4 002